Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Rozwijanie społecznych zainteresowań i postaw młodzieży

W krajach socjalistycznych przywiązuje się dużą wagę do właściwego wykorzystania i rozwijania społecznych zainteresowań i postaw młodzieży. Chodzi o to, aby jak najwcześniej wytworzyć w niej potrzebę współodpowiedzialności za sprawy społeczne. Chodzi też o to, by potrzebę znalezienia swego miejsca w społeczeństwie mogła młodzież realizować – w miarę swych sił i możliwości – w działalności konkretnej, faktycznej, a nie w działalności „na niby”. Sprzyja to prawidłowemu wrastaniu młodych w społeczeństwo dorosłych, a także wytwarza pożądane cechy osobowości.

Wyraźnym świadectwem tego, jak bardzo poważnie traktuje się sprawy młodzieży i kierunek jej pracy u nas i w innych krajach socjalistycznych, jest udział kierownictwa życia politycznego i społecznego w ustalaniu programu pracy młodzieży w tworzonych przez nią organizacjach. Program, ten obejmuje m.in. aktywny udział młodzieży, zwłaszcza starszej, w życiu społecznym i politycznym kraju, np. u nas udział w wielu pożytecznych akcjach społecznych młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego, działalność brygad pracy socjalistycznej Związku Młodzieży Socjalistycznej, przodująca rola w życiu wsi kół Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (m.in. zorganizowany udział w akcji żniwnej j opiece nad dziećmi, pomoc w prący ludziom starszym itp.), reprezentacja młodzieży w instancjach partyjnych, w radach narodowych itp.

Ta droga wydaje śię słuszna, choć z własnych, polskich doświadczeń wiemy, że nie jest bynajmniej łatwa, jak nie jest łatwa sprawa pogodzenia niewątpliwie przez młodzież odczuwanej potrzeby szybkiego zdobywania autonomii i samodzielności ze społeczną potrzebą dawania młodemu pokoleniu coraz lepszego, a więc i dłużej trwającego wykształcenia i przygotowania zawodowego. Tym większa jest rola organizacji młodzieżowych w rozwiązywaniu tych sprzeczności. Przynależność do organizacji posiadających wysoką rangę społeczną.pozwala całym grupom młodzieży i poszczególnym jednostkom zająć bardziej określoną pozycję społeczną, ..niż to ma miejsce w wypadku życia poza organizacją bądź przynależności ..tylko do jakiejś paczki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.