Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Rozwój pamięci i uczenia się w wieku szkolnym – dalszy opis

Pamięć dziecka przedszkolnego różni się od pamięci dziecka szkolnego nie tylko pod względem pojemności, ale i przebiegu procesu zapamiętywania. Dziecku przedszkolnemu właściwe są procesy przebiegające w warunkach naturalnych, a dziecku szkolnemu, z powodu jego oswojenia się ze szkolnymi sposobami podawania materiału, bliższe się stają warunki eksperymentu. Wskutek tego właśnie zdarzają się takie oświadczenia dzieci przedszkolnych w czasie eksperymentu: „Po. co’ pan mówi ciągle zapamiętaj? Ja tutaj nie umiem zapamiętać, ja tylko w domu umiem” (tamże s. 83). I odwrotnie, w warunkach naturalnych, w zabawie lub w działaniu praktycznym dziecko przedszkolne często w szybkości i trwałości zapamiętywania nie ustępuje szkolnemu, a czasem je przewyższa.

Ujmowanie zjawisk i czynności psychicznych we wzajemnym powiązaniu, a więc i procesów pamięci W związku z innymi funkcjami, jest charakterystyczne dla psychologii radzieckiej. Por. np. Bogojawlenski, Mienczinska (1966): Bożowicz, Leontiew, Morozowa, Elkonin (1950): Smirnow (1951, 1967): Szardakow (1951).

Procesy pamięci, podobnie jak inne procesy psychiczne, w znacznym stopniu zależne są od charakteru działania typowego dla różnych okresów życia dziecka. U dzieci przedszkolnych formuje się w toku ciekawego i interesującego je działania zapamiętywanie i reprodukó- w a nie niezamierzone. Dlatego dziecko takie, postawione wobec zadania zorganizowanego, skierowanego na cel nauczenia się jakiegoś ma« teriału, np. słów, staje wobec tego zadania bezradne i można odnieść wra- żenie, że ma ono „złą pamięć”. Zachodzi to jednak tylko w wypadkach’, kiedy procesy pamięci dzieci przedszkolnych nie były . kierowane i kształtowane. W zakresie przygotowania do szkoły w ostatniej grupie przedszkola prowadzi się z dziećmi specjalnego rodzaju zajęcia i gry, połączone z koniecznością stawiania sobie przez dzieci celu zapamiętania lub przypomnienia sobie czegoś. Wiele sytuacji życiowych, jeśli dziecko przedszkolne bywa wdrażane do pracy domowej i do pewnych obowiązków . w rodzinie, stwarza konieczność dowolnego przypominania, a to pociąga za sobą rozwój zapamiętywania dowolnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.