Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

RYNKI PRACY

Podział na „białe kołnierzyki” i „niebieskie kołnierzyki” można rozpatrywać także w inny sposób. Rynki pracy można określić ze względu na rodzaj i liczbę świadczeń zapewnianych pracownikom, a nie tylko ze względu na typ wykonywanej pracy.

Zatrudnienie na podstawowym rynku pracy gwarantuje dużą liczbę świadczeń. Najwyższą warstwę w tej kategorii stanowią ludzie wykonujący wolne zawody i należący do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Niższą warstwę tworzy „podległy” podstawowy rynek pracy, który oferuje mniej świadczeń (np. niższe zarobki i mniejsze ubezpieczenia zdrowotne) i pracę na nadzorowanych stanowiskach. Ten rynek pracy składa się z kadry kierowniczej niższego szczebla, wykwalifikowanych urzędników i pracowników fizycznych.

Wtórny rynek pracy zapewnia pracownikom jedynie minimalne świadczenia. Mają oni niższe dochody i ubezpieczenia, niewielkie możliwości awansu i zazwyczaj nie należą do związków zawodowych. Rynek ten składa się z najsłabiej wykwalifikowanych pracowników fizycznych i urzędników niższego szczebla. Ogólnie, wtórny rynek pracy tworzą przede wszystkim kobiety i członkowie mniejszości narodowych.

Początkowo, dopóki urbanizacja i industrializacja nie zmieniły obrazu zatrudnienia, Stany Zjednoczone były w znacznej mierze krajem ludzi samoza- trudniających się. Obecnie jedynie 7% Amerykanów pracuje we własnych firmach – w większości w rolnictwie (U.S. Bureau of Labor Statistics, 1988). Pozostali pracują w small businessie oraz, niewielka liczba, wykonują wolne zawody.

Samozatrudnienie zawsze było wysoko cenione. Eliminuje ono ten rodzaj nadzoru, którego wielu ludzi nie lubi. Zapewnia duży zakres wolności i elastyczności w podejmowaniu decyzji, niedostępny dla tych, którzy są zatrudnieni przez innych. Z drugiej strony, pracujący w swoich firmach często są pozbawieni odpowiednich świadczeń – zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych – a także niemal całkowicie bezbronni w sytuacji kryzysu gospodarczego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.