Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Rzetelność informacji

Drugim, obok trafności informacji, ważnym pojęciem związanym z pomiarem i oceną jest ich rzetelność. Żeby zaufać informacjom służącym za podstawę naszych sądów i decyzji w sprawach selekcji, doboru i korekty, musimy wiedzieć, że są one adekwatne (trafne) względem naszych celów, oraz że nie obciąża ich nadmiernie błąd pomiaru (że są rzetelne). Cron- bach (1969) zauważa, że dane o rzetelności mówią nam, jak dalece możemy zaufać pomiarowi. Debra natomiast, uczennica pana Johnsona (rozdział 6.), wyraziła podobną myśl w słowach: „Mierzenie jest tylko szacowaniem. Nie wszystkie linijki i skale są jednakowe, a ludzie mogą popełniać błędy posługując się nimi. Nawet za pomocą linijki nie można zmierzyć dokładnie. Można tylko oszacować lepiej niż bez linijki”.

Rzetelność, zdaniem Crombacha, odnosi się zawsze do spójności informacji uzyskanych w serii pomiarów. Ponieważ w każdej próbie otrzymujemy inne informacje, nie powinniśmy nigdy żadnym miarom ufać bez zastrzeżeń. Nasza informacja tylko z grubsza określa poziom uzdolnień danej osoby czy typowe dla niej zachowanie. Każda informacja oceniająca naszych uczniów obciążona jest zawsze błędem pomiaru lub, inaczej mówiąc, wszystkie są trochę nierzetelne. Jako nauczyciele, powinniśmy dążyć do zwiększenia rzetelności naszych obserwacji, ponieważ niespójność danych zmniejsza ich trafność i może prowadzić do chybionych sądów i decyzji. Prościej można powiedzieć, że nasze testy nie mogą być trafne, jeśli nie są rzetelne.

Ażeby zmniejszyć do minimum obciążenie naszych danych błędami, musimy rozumieć, gdzie leżą ich źródła. Dla większości danych o charakterze oceniającym istnieją trzy główne źródła potencjalnej nierzetelności. Tkwią one w: 1) narzędziach służących do zbierania informacji, 2) procesie zdobywania informacji, 3) samym uczniu. Przyjrzyjmy się im teraz po kolei.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.