Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Samobójstwo

Częstość samobójstw – jak to już powiedziano wcześniej – wzrasta w latach podeszłych i w okresie starości. Czasem zupełnie normalni lub względnie normalni ludzie szukają ucieczki od nieznośnych dla nich warunków otoczenia lub przed chorobą. Samobójstwa popełniają również ludzie chorzy psychicznie, a wśród nich ci, którzy cierpią na stany depresyjne. Można stwierdzić, że zdarza się to w każdej grupie wieku, także u ludzi, którzy już podjęli leczenie, lub u osobników we wczesnych, nie leczonych jeszcze stadiach chorób psychicznych i ostrych depresji nerwicowych. Depresje pojawiają się u osób obojga płci, u kobiet może nieco częściej. Samobójstwa popełniają częściej ludzie o predyspozycjach do zaburzeń afektywnych, a także ich krewni. Istnieją zatem związki między tendencjami samobójczymi i chorobami typu afektywnego. Samobójstwa są jednak spotykane częściej wśród mężczyzn, przy tym dotyczy to wszystkich grup wieku (por. rozdz. V, s. 159). Istnieją różne przypuszczenia co do przyczyn tego interesującego zjawiska. Pewną rolę odgrywają czynniki patologiczne, społeczne i psychiczne. Czasem ludzie zdają sobie sprawę ze złego stanu swego zdrowia: kiedy indziej są to ludzie samotni, którzy nie widzą sensu swego życia. Niekiedy warunki otoczenia i cechy osobowości człowieka sprawiają, że dramatyczna decyzja zostaje odłożona. Czasem przyśpiesza ją przypadkowy fakt lub nagły kryzys. Liczby samobójstw podawane w oficjalnych statystykach są zaniżone, czasem bowiem wydaje się orzeczenie: „śmierć wskutek wypadku”, aby uchronić rodzinę od uprzedzeń opinii społecznej.

Materiałów do badań psychologicznych nad problemem samobójstw mogą dostarczać listy pozostawione przez samobójców, studia nad historią ich życia i czynnikami, które bezpośrednio spowodowały taką decyzję (jeżeli można je ustalić), a także informacje ludzi, których próby samobójcze nie doprowadziły do zgonu (15). Bywają przypadki, że próby takie są dokonywane jedynie w celu zwrócenia uwagi na ciężkie warunki życiowe, bez rzeczywistej chęci skrócenia swego życia. Wielu jednak ludzi starszych popełnia samobójstwo w stanie ostrej depresji i w tych przypadkach trudno jest ustalić rzeczywiste motywy tego kroku. Nie wiadomo, czy przyczyną samobójstwa było pragnienie zakończenia życia, czy też była to tylko groźba lub demonstracja. Wbrew powszechnym poglądom, samobójcy często mówią wcześniej o swoich zamiarach. Samobójstwa usiłowane są dziesięciokrotnie częstsze od zakończonych śmiercią. Zarówno choroby psychiczne, jak i samobójstwa są częstsze wśród osób pochodzących z niższych sfer społecznych, szczególnie w miastach, które podupadają i są społecznie zdezorganizowane. Prawdopodobnie przynajmniej połowę liczby samobójstw wśród ludzi starszych popełniają osoby, u których występują pewne objawy zaburzeń psychicznych. Można zatem przypuszczać, że opieka społeczna i pomoc psychiatryczna, zwłaszcza zastosowana dość wcześnie, mogą radykalnie zmniejszyć liczbę samobójstw. Częstym czynnikiem powodującym samobójstwa są także choroby somatyczne.

Mania. Stany maniakalne były już opisane w poprzednim rozdziale. W okresie starości występują one rzadziej niż depresje i mają łagodniejszy przebieg, jednak powrót do zdrowia jest stosunkowo rzadki. Stan maniakalny pojawia się nagle, pacjent staje się nadmiernie aktywny, sprawia wrażenie zdrowego człowieka, który zatracił samokrytycyzm. U ludzi chorych stany maniakalne mogą doprowadzić do wyczerpania organizmu i zaostrzenia choroby. Stany te mogą występować bez wyraźnych objawów niedomagań organicznych lub obniżenia poziomu sprawności intelektualnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.