Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

SEKTORY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Nowoczesna gospodarka to złożona instytucja. Ogólnie rzecz biorąc, składa się ona z trzech sektorów, z których każdy określany jest przez typ swej głównej działalności gospodarczej. Wszystkie te sektory są niezbędne w gospodarce, ale uzyskiwały one różne znaczenie w kolejnych etapach rozwoju społeczeństw.

PIERWSZY SEKTOR. Pierwszy sektor to część gospodarki, która zajmuje się wydobywaniem lub przetwarzaniem bogactw naturalnych. Należą do niego rybołówstwo, kopalnictwo i rolnictwo. Ten rodzaj działalności gospodarczej dominował w społeczeństwach przedprzemysłowych. W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych tylko około 5% siły roboczej pracuje w tym sektorze: niemniej jednak odgrywa on główną rolę w gospodarce krajów rozwijających się, takich jak Indie.

DRUGI SEKTOR. Drugi sektor to część gospodarki, która jest związana z produkcją gotowych wyrobów z surowców dostarczanych przez pierwszy sektor. Do tego sektora należą fabryki wyrabiające meble z drewna, zakłady samochodowe i rafinerie naftowe. Sektor ten dominuje w gospodarce społeczeństw przemysłowych: w Ameryce obejmuje około jednej trzeciej siły roboczej.

TRZECI SEKTOR. Trzeci sektor to część gospodarki zajmująca się usługami. Przykładami takiego rodzaju działalności są lecznictwo i szkolnictwo. Rola tego sektora wzrasta wraz z postępem uprzemysłowienia: staje się on dominującym sektorem gospodarki w społeczeństwie postindustrialnym. W sektorze tym pracuje około 60% siły roboczej Stanów Zjednoczonych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.