Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Siła a wrażliwość w układzie nerwowym

Dane uzyskane w tej pracy przedstawiono w tabeli 5, stanowiącej wyciąg (z pewnymi zmianami) z sumarycznej tabeli opracowanej przez autorów. Porównanie podanych w tabeli wielkości świadczy przekonywająco o tym, że próg pobudzenia jest u zwierząt ze słabym układem nerwowym średnio znacznie niższy niż u „silnych” zwierząt. Niestety, autorzy nie posługiwali się kryteriami statystycznymi w celu uzasadnienia stwierdzonych relacji, jednak przytoczony przez nich materiał daje w jednym przypadku możność obliczenia współczynnika korelacji między siłą układu nerwowego jako cechą jakościową (dwie grupy: „silnych” i „słabych”) i reobazą jako szeregiem liczbowym (współczynnik korelacji dla tego przypadku obliczono posługując się wzorem Edwardsa, 1960). Wielkość tego współczynnika wynosi 0,625 (P < 0,01): wielkość ta jest w przybliżeniu podobnego rzędu albo i wyższa od tych, które uzyskano w badaniach nad ludźmi.

Wreszcie w celu potwierdzenia związku między wrażliwością a siłą układu nerwowego można się powołać na dane uzyskane przez K. W. Kadarika (1962), który stwierdził, że o ile w grupie psów nierasowych 84% (11 na 13) należy do typu silnego i tylko 16% do słabego typu układu nerwowego, o tyle w grupie czystej rasy chartów myśliwskich zachodzi stosunek odwrotny i do typu słabego należy 71% psów (10 na 14). Autor interpretując powyższy fakt nawiązuje do hipotezy B. M. Tiepłowa i wysuwa przypuszczenie, że wśród psów myśliwskich, z silnie rozwiniętym zmysłem węchu, dominują psy ze słabym układem nerwowym. Przypuszczalnie jest to słuszne, chociaż autorzy nie przeprowadzili bezpośrednich pomiarów progu wrażliwości węchowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.