Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Skutki zmiany bodźcowej

Niekiedy nawet wzbogacenie sytuacji bodźcowej podczas pomiaru efektów uczenia się wpływa na zmniejszanie uzyskiwanych wskaźników. Na przykład, jeśli materiał w toku uczenia się adresowany jest tylko do analizatora wzrokowego, to adresowanie go w czasie pomiaru efektów również do analizatora słuchowego utrudnia jego ponowne uczenie się (Mowbray, 1953). Oczywiście, w pewnych przypadkach mało istotne zmiany w sytuacji bodźcowej nie powodują zakłóceń w efektach uczenia się.

Należy zaznaczyć, że o skutkach zmiany sytuacji bodźcowej informują nas badania nad transferem referowane uprzednio (s. 218-242). Mogą one być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia: jako eksperymenty nad transferem oraz jako badania dotyczące zależności pomiędzy efektami uczenia się a zmianą warunków bodźcowych. W badaniach tych porównuje się bowiem efekty uczenia się w różnych sytuacjach bodźcowych, przy czym sytuacje te różnią się znacznie bardziej niż w innych eksperymentach dotyczących omawianej zależności. W eksperymentach nad transferem zmieniając sytuację bodźcową wprowadza się zmiany w materiale testowym w stosunku do materiału początkowego, materiał początkowy zazwyczaj jest różny od materiału testowego. W innych badaniach związanych bezpośrednio z omawianym problemem zmienia się inne elementy składowe sytuacji bodźcowej, a nie sam materiał poddawany pomiarowi. Uogólniając wyniki badań nad transferem możemy również stwierdzić, że zmiana sytuacji bodźcowej wpływa na zmniejszenie efektów uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.