Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Specyficzne techniki i ćwiczenia podczas uczenia się

Każdy rozdział zorganizowany jest wokół dwóch integrujących tematów: uwagi i ćwiczenia, a we wszystkich rozdziałach stosowane są techniki zgodne z metodą opanowywania. Z technikami tymi zapoznasz się w niniejszym podręczniku, aby posługiwać się nimi w swej własnej pracy dydaktycznej. Tutaj opiszę ją pokrótce, aby od początku ułatwić Ci zrozu- 18 mienie celu i sposobu ich stosowania.

Cytat wprowadzający – rozpoczyna każdy z rozdziałów, ilustruje jego temat, podobnie jak nauczyciel w klasie wprowadzający nowe zagadnienie odpowiednim obrazkiem, przedmiotem lub czytanką.

Bieżące podsumowanie – rekapituluje główne zagadnienia napotkane w poprzednich rozdziałach. Ich przegląd dokonany jest zawsze w powiązaniu z integrującą ideą, polegającą ną tym, by pomóc nauczycielom przyciągnąć uwagę uczniów. Technika ta, prezentując szeroki i treściwy przegląd zagadnień, pozwala zorientować się „gdzie jesteśmy” i pomaga Ci przygotować się do następnego zadania.

Uporządkowanie wstępne – krótko i ogólnie określa, czemu poświęcony jest dany rozdział i jak się on wiąże z głównymi zagadnieniami przedstawionymi wcześniej. Technika ta ma dopomóc w uczeniu się ze zrozumieniem szczegółowych wiadomości zawartych w danym rozdziale.

Cele ogólne i szczegółowe – wyliczenie długoterminowych celów ogólnych oraz szczegółowych celów dydaktycznych. Cele ogólne są to wyniki nauczania o stosunkowo szerokim zakresie i dużym stopniu ogólności, które osiągniesz – mam nadzieję – do czasu ukończenia kursu psychologii uczenia się i nauczania. Natomiast szczegółowe cele dydaktyczne są to względnie szybko osiągane wyniki uczenia się dotyczące każdego rozdziału – specyficzne umiejętności na różnych poziomach poznawczych i emocjonalnych, które są ci potrzebne, abyś mógł osiągnąć cele długoterminowe.

Pytania przeglądowe. Efektywnemu nauczaniu i uczeniu się zawsze towarzyszy ocena. Pytania przeglądowe są jakby zwięzłymi zadaniami testowymi umieszczonymi na marginesach książki. Krótkie odpowiedzi występujące w sąsiadującym z pytaniami tekście pomogą Ci w miarę czytania danego rozdziału kontrolować stopień przyswojenia i zrozumienia jego treści. Później ułatwią Ci szybkie przeglądanie materiału i sprawdzenie, w jakiej mierze go zapamiętałeś.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.