Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Sposób interpretacji rozmaitych pojęć i reguł rozwoju

W miarę tego, jak będziemy w rozdziale 11. posuwać się coraz dalej, przekonasz się, że wiele pojęć i reguł, o których była mowa wcześniej, pojawi się ponownie, choć w nieco odmiennych kontekstach. Dla przykładu, pojęcia i reguły związane ze zjawiskiem przyczyny i skutku (rozdział 2.) ulegną poszerzeniu – „rozwiną się wzdłuż i wszerz” – obejmując właściwości zarówno fizjologiczne, jak i społeczne. Nasze poprzednie definicje i wyjaśnienia – uczenia się, ćwiczenia, przechowania w pamięci, transferu, motywacji itd. – trzeba będzie obecnie zinterpretować zarówno w kategoriach praw fizyki i chemii, jak i w kategoriach funkcji tych procesów, tzn. ich komponentów behawioralnych. W zadaniach kontrolnych, zawartych w tym rozdziale, ćwiczymy się w dokonywaniu takiej syntezy znaczeń w odniesieniu do wielu tych pojęć.

By uzyskać sensowną i potencjalnie użyteczną perspektywę, czyli sposób interpretacji rozmaitych pojęć i reguł rozwoju oraz ich implikacji dotyczących różnic indywidualnych, uczenia się i nauczania, niezbędna będzie teoretyczna płaszczyzna odniesienia o szerokim zasięgu, pozwalająca z dostateczną precyzją wyprowadzać reguły o potencjalnych implikacjach dla metod nauczania szkolnego. Poszukiwanie takiej perspektywy skłoni nas do potraktowania uczniów jako żywych, ewoluujących systemów biologicznych: ujęcie to będzie wymagać przede wszystkim dowiedzenia się czegoś o pewnych uniwersalnych funkcjach biologicznych, wspólnych dla wszystkich organizmów żywych.

Dla realizacji naszego celu – uzyskania perspektywicznego spojrzenia na funkcjonalny i strukturalny rozwój uczniów – szczególnie użyteczne będzie posiadanie przewodnika w postaci unifikującej teorii. Dzięki niej będziemy mogli zorganizować i uporządkować nasz sposób rozumienia ogólnych pojęć i reguł, które poznaliśmy w poprzednich rozdziałach. Ukierunkuje to także nasze próby przyswajania sobie – w logiczny i sensowny sposób – nowych informacji tak, by w ich świetle modyfikować dawne, i w efekcie móc dochodzić do coraz to bardziej użytecznych teorii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.