Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Sposób przedstawiania teorii osobowości

Rozstrzygnąwszy, które teorie należy uwzględnić, staliśmy nadal wobec problemu, w jaki sposób można by je najlepiej ująć i przedstawić. Pewna stałość sposobu prezentacji wydawała się pożądana: jednocześnie chcieliśmy zachować integralność poszczególnych teorii. Przyjęty przez nas kompromis polegał na tym, że ustaliliśmy ogólne kategorie służące do opisu teorii, pozwalając sobie przy tym na dużą swobodę w obrębie tych kategorii, tak aby przedstawić każdą teorię w sposób, który wydawał się najbardziej naturalny. Nawet tych ogólnych kategorii nie trzymaliśmy się sztywno. W niektórych wypadkach trzeba było wprowadzić nowe kategorie w celu właściwego przedstawienia danej teorii, a w jednym czy dwóch wydawało się wskazane połączenie kategorii.

Na ogół jednak każda teoria jest przedstawiona wstępnie w punkcie poświęconym ogólnej orientacji, który zawiera krótką biografię twórcy teorii, zarys głównych kierunków oddziaływających na tę teorię oraz podsumowanie jej charakterystycznych cech. Następnie czytelnik znajdzie punkt dotyczący struktury osobowości, w którym omówione są pojęcia mające reprezentować jej trwałe elementy. Kolejny punkt, zatytułowany „Dynamika osobowości”, przedstawia motywacyjne lub dyspozycyjne pojęcia i zasady przyjęte przez danego teoretyka. Następny punkt, „Rozwój osobowości”, ukazuje procesy rozwoju i zmian w ujęciu omawianej teorii. Po nim można znaleźć punkt zawierający opis charakterystycznych badań i metod badawczych, a na zakończenie punkt pod tytułem „Obecny status i ocena”, który przedstawia pokrótce obecny stan teorii, jej główne osiągnięcia, a także najważniejsze zarzuty wysuwane przeciw niej. Na końcu każdego rozdziału znajduje się krótka lista zatytułowana „Źródła podstawowe”, w której podano najważniejsze, oryginalne prace źródłowe dotyczące danej teorii, oraz obszerniejsza „Literatura cytowana”, w której zestawiono wszystkie publikacje wymienione w tekście.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.