Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Starsi ludzie wykonują gorzej testy „uczenia się mimowolnego”

Jeśli uwaga i zainteresowania człowieka są w pełni zaangażowane w wykonanie zadania, nie potrafi on już zwracać uwagi na inne sprawy. Gdy zadanie wymaga pracy na granicy jego możliwości, może nawet stać się niezdolnym do myślenia o subtelniejszych szczegółach zadania. Człowiek, który uczy się prowadzenia samochodu, zajęty całkowicie koordynacją sprzęgła, dźwigni skrzynki biegów i akceleratora, nie może z równą uwagą pilnować kierownicy, śledzić ruchu ulicznego, dźwięku silnika i lusterka. Analogicznie starszy człowiek, który wykonuje zadanie z maksymalnym wysiłkiem, nie może już rozdzielać swych sił ha wykonanie innych czynności wykraczających poza te, w których jest zaangażowany.

Starsi ludzie wykonują gorzej testy „uczenia się mimowolnego”. Wiadomości nabyte przez uczenie się mimowolne ujawniają się tylko wówczas, gdy powstaje okazja do ich wykorzystania, nabywane są bowiem bez specjalnej podniety, intencji czy wzmacniania. Dedektywi wykorzystują często to zjawisko przy przesłuchiwaniu świadków przestępstwa, naukowcy często wiele zawdzięczają mimowolnym obserwacjom, dokonanym w czasie pracy badawczej.

W celu sprawdzenia tego zjawiska przebadano ponad 200 osób (mężczyzn i kobiet) testem Wechslera- -Bellevue. Test składał się z 11 podtestów, których tytuły podawano badanym przed i po ich wykonaniu. Po całkowitym rozwiązaniu testów (trwającym około 60 minut) i zebraniu wszystkich odpowiedzi, polecono badanym, aby wymienili możliwie najwięcej tytułów z jedenastu podtestów, które właśnie rozwiązali. Badanych nie uprzedzano o tym, że tytuły należy zapamiętywać. Negatywny wpływ wieku ujawnił się w zakresie bezpośredniego uczenia się i pamięci (bezpośrednie zapamiętanie cyfr, uczenie się mechaniczne, bezpośrednia pamięć wzrokowa). Te wyniki nie były jednak potwierdzone przez inne bardziej dokładne badania. W innej pracy badawczej wykazano, że wpływ wieku zaznacza się wyraźniej przy uczeniu się intencjonalnym, niż przy nie zamierzonym (mimowolnym), jeśli rodzaj zadania jest w obu wypadkach taki sam (15 – 16). Gdyby teza, że ludzie starsi są mniej zdolni do dokonywania mimowolnych obserwacji i zapamiętywania wniosków okazała się słuszna, można by na tej podstawie łatwiej wyjaśnić fakt, dlaczego liczba innowacji artystycznych i odkryć naukowych zmniejsza się z wiekiem (por. rozdz. XII). Przypadkowe, nieoczekiwane a interesujące pomysły i obserwacje mogą pobudzić nowe procesy twórczego myślenia, które w rezultacie prowadzą do nowych odkryć, takich jak np. penicylina, maszyna parowa czy teleskop. Tylko ludzie, których umysł nie jest w pełni zaangażowany w wykonaniu głównego zadania, mogą zaoszczędzić czas na takie przypadkowe myśli i obserwacje, których zazwyczaj nie docenia się. System pojęć ludzi starszych jest mniej elastyczny i mniej otwarty niż był w młodości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.