Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

STEROWANIE POZYTYWNE

Pogląd, że środowisko, a więc system szkolny, instytucje kulturalne czy propaganda modelują ludzkie zachowanie, nie jest ani oryginalny, ani odkrywczy. Mimo iż nie jestem specjalistą z historii myśli społecznej, mogą bez większego ryzyka stwierdzić, że w przeszłości wielu filozofów, polityków i pedagogów zwracało uwagę na to, że człowiek jest w znacznym stopniu ukształtowany przez świat, w którym żyje. Gilbert Seldes napisał kiedyś plastycznie, że „człowiek jest tworem okoliczności: jeśli w związku z tym trzydziestu małych Hotentotów i trzydzieścioro dzieci arystokracji angielskiej wymieniłoby swoje środowiska, to arystokraci staliby się Hotentotami posiadającymi ich umiejętności praktyczne, Hotentoci zaś – małymi konserwatystami”.4

Tego rodzaju poglądy są szczególnie popularne w okresie wielkich przemian i ruchów społecznych. Nietrudno jest znaleźć wybitnych polityków i działaczy rewolucyjnych, którzy byli całkowicie przekonani, że aby zmienić nawyki drobnomieszczańskie, aby zlikwidować przestępczość i aspołeczne zachowanie, aby ukształtować nowe postawy, należy radykalnie zmienić stosunki społeczne, należy znieść wyzysk, ubóstwo i nierówności między ludźmi. Modyfikacja środowiska jest jedyną drogą, która prowadzi do modernizacji człowieka.

Psychologowie nie zadowolili się tymi poglądami: starali się zbadać, jak środowisko modyfikuje zachowanie, jakie prawa rządzą uczeniem się nowych reakcji, jaki system bodźców wywołuje pożądane działanie. Pytanie o wpływ środowiska na aktywność jednostki jest trudne. Według B. F. Skinnera łatwiej jest wykryć, jak człowiek kształtuje warunki życia, niż jak warunki te kształtują człowieka. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni nie tyle do obserwacji aktywności środowiska, co do badania aktywności ludzi. Zgodnie z tym mniejszy problem stanowi opisanie zachowania ucznia w szkole aniżeli wpływu szkoły na ucznia. Jednak dzięki rzetelnym metodom badawczym, dzięki użyciu skomplikowanej aparatury i dzięki inwencji twórczej psychologowie wykryli wiele praw naukowych, które wskazują, jak środowisko modeluje ludzkie reakcje. Jest to ich niezaprzeczalna zasługa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.