Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

STRUKTURA OSOBOWŚCI

Według Freuda osobowość zbudowana jest z trzech elementów: id, super- ego i ego. Mają one różne korzenie i funkcje, ale interakcja między nimi stanowi istotę życia psychicznego.

Id jest siedzibą powszechnych popędów biologicznych, które często domagają się natychmiastowego zaspokojenia. Id jest w znacznej mierze nie uświadamiane i działa zgodnie z „zasadą przyjemności”: chce tego, co chce i kiedy chce. W ujęciu psychoanalitycznym niemowlę jest samym id: stanowi wiązkę potrzeb biologicznych domagających się natychmiastowego zaspokojenia. Żądania te nie zawsze są uwzględniane z powodu wymagań życia społecznego i natury rzeczywistości.

Wymagania życia społecznego reprezentuje w osobowości superego, które jest podobne do tego, co nazywamy sumieniem. Superego zawdzięcza powsta- nie nakazom i ograniczeniom narzucanym dziecku przez rodziców. W miarę jak dziecko dorasta i podlega coraz szerszemu zakresowi wpływów społecznych, superego nadal się rozwija.

Id i superego są pod wieloma względami podobne do siebie. Zarówno id, jak i superego stawiają żądania, są stosunkowo nieelastyczne i często tracą kontakt z rzeczywistością. Często też są w opozycji wobec siebie. Id domaga się czegoś, a superego nie dopuszcza do tego ze względu na normy społeczne. Zadanie łagodzenia konfliktów przypada trzeciemu elementowi osobowości – ego.

Ego jest tą częścią osobowości, która ma kontakt z rzeczywistością. Spełnia funkcję mediatora między nierealistycznymi żądaniami id a restryktywnymi wymaganiami superego: próbuje również dostosować oba elementy do rzeczywistości społecznej.

W istocie osobowość zawiera w sobie (przez obecność id i superego) taki sam konflikt (omówiony wcześniej), jaki istnieje między jednostką a społeczeństwem i między naturą a wychowaniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.