Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Struktura temperamentu sangwinika i flegmatyka

W radzieckiej literaturze psychologicznej przyjęto ograniczać charakterystykę temperamentu do właściwości uczuć i woli bądź – jeszcze częściej – wyłącznie do właściwości uczuć. Do temperamentu zalicza się takie właściwości psychiczne, jak stopień pobudliwości emocjonalnej (szybkość powstawania uczuć, ich siła itd.), stopień zrównoważenia emocjonalnego, stopień zewnętrznego przejawiania uczuć, szybkość ruchów, ogólna ruchliwość itd.

Ostatnio wprowadzono do charakterystyki typów temperamentu szereg właściwości psychicznych dotychczas nigdy nie traktowanych jako właściwości temperamentu, na przykład długotrwałą zdolność do pracy, energiczność, opanowanie, stopień przełączania się z jednego przedmiotu na inny (Ilina, Palej, 1958: Palej, 1958 itd.).

Uzyskane wyniki pozwalają znacznie rozszerzyć standardową charakterystykę Hipokratesowskich typów przez uwzględnianie dodatkowych właściwości psychicznych, takich jak: ekstra- wersja – introwersja, lęk, sztywność. Wymienione indywidualne właściwości psychiczne są statystycznie istotnie skorelowane z typem układu nerwowego w ogóle bądź z poszczególnymi jego składnikami. Właściwości te wraz z innymi wskaźnikami eksperymentalnymi tworzą jednolity psychofizjologczny zespół przejawów. Poza tym eksperymentalne wskaźniki wymienionych właściwości temperamentu tworzą niezmienny układ, co potwierdza rolę tych właściwości w psychologicznej charakterystyce temperamentu. >

A zatem widzimy, że uzyskane w naszych badaniach zespoły przejawów nie odpowiadają tym psychologicznym charakterystykom temperamentu, które na trwałe związały się ze starożytną typologią temperamentu. Dlatego też określiliśmy je umownie jako I i II typ temperamentu.

Jak w takim razie może istnieć typ temperamentu? Problem ten można rozwiązać tylko przez zestawienie całościowych i cząstkowych niezmienników. Istnienie typu jako takiego możemy wyjaśnić właśnie tym, że istnieją cząstkowe niezmienicze charakterystyki dla każdego typu temperamentu: ukazujące stałość wskaźników indywidualnych i określające brak ciągłości różnic indywidualnych w typie.

A zatem w charakterystyce typu temperamentu występuje pewien składnik ogólny, niezależny od różnic indywidualnych i typologicznych, warunkujący w przypadku najróżniejszych właściwości temperamentu minimalny, konieczny poziom przystosowania do działania (W. S. Mierlin, I. D. Piechlecki, W. W. Biełous, 1967) oraz składnik charakteryzujący indywidualność, swoistość typu temperamentu i osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.