Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Systematyczne ćwiczenia w zakresie dźwiękowej analizy wyrazów

Rozwijanie u dzieci szkolnych słuchu, zdolności subtelnego rozróżniania dźwięków jest ważne z dwu przyczyn. Po pierwsze – nauka czytania i pisania wymaga dobrze rozwiniętego» słuchu fonematycz- n e g o, dziecko bowiem ma nie tylko dostrzegać, rozróżniać i wymawiać dźwięki w ich najróżniejszych połączeniach, lecz również je analizować. Wyodrębnianie każdego dźwięku z wyrazu i zgłoski jest konieczne przy nauce czytania i pisania, ale dziecko musi też zdobyć umiejętność łączenia wyodrębnionych dźwięków. Po drugie – wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną zdarzają się takie, które w niedostatecznym stopniu panują nąd dźwiękową budową słów, wskutek czego ich mowa w ogóle nie jest rozwinięta należycie. Wynikają z tego dla nich i dla nauczyciela trudności przy nauce czytania i pisania, których nie można usunąć bez wyjaśnienia przyczyn (por. szerzej na ten temat: IX, D, 5, f).

Pierwszym krokiem do dalszego rozwoju mowy u dziecka normalnie pod tym względem rozwijającego się jest opanowanie umiejętności wyodrębniania poszczególnych wyrazów z mowy ciągłej i poszczególnych dźwięków z wyrazu (który jest przecież dla dziecka czymś jednolitym i zwartym). Ta nabyta w pierwszych latach nauki szkolnej umiejętność analizy dźwiękowej powiększa jego zdolności rozróżniania fonemów, co ma wielkie znaczenie także przy kształceniu nawyków ortograficznych. Reguła ortograficzna przeważnie opiera się bezpośrednio na słuchu fonematycznym.

Dlatego systematyczne ćwiczenia w zakresie dźwiękowej analizy wyrazów, prowadzące do uświadomienia sobie przez dziecko głoskowej budowy mowy i do rozwoju jego słuchu fonematycznego, poprzedzają w szkole właściwą naukę czytania i pisania. Współczesna- metodyka dąży właśnie do tego, by dziecku uświadomić najpierw dźwięk, a nie literę: litery są dopiero uogólnionymi znakami żywych dźwięków mowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.