Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Studia są często podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu we współczesnym świecie: zapewniają dostęp do lepszych zawodów, wyższych zarobków oraz zapoznają z szerokim wyborem tematów kulturalnych.

Organizacja college’ów i uniwersytetów – podobnie jak innych szkół – opiera się na zasadach biurokratycznych. Struktura władzy i zasady funkcjonowania uczelni są jasno określone: prowadzi się rejestry uczniów i wykładowców. Istnieje jednak pewien zakres swobody, który pozwala college’om i uniwersytetom zachować względną elastyczność. W rzeczywistości są one bardziej otwarte niż szkolnictwo na poziomie podstawowym i średnim.

Charakterystyka osób podejmujących studia zmienia się. Liczba studentów wzrasta, szczególnie w college’ach niższych i środowiskowych: studenci coraz bardziej się różnią. Nieco ponad połowa wszystkich studentów to kobiety. Rośnie także liczba studentów pochodzących z grup mniejszościowych (choć nadal pozostaje niewielka). Wyższa jest średnia wieku studentów: coraz częściej podejmują oni pracę w trakcie studiów.

Niezwykły rozwój szkolnictwa wyższego w tym stuleciu, zwłaszcza od lat pięćdziesiątych, stworzył liczne problemy. Wielu studentów ma trudności z przystosowaniem się do nowych warunków, ponieważ szkoły średnie bardzo się różnią od wyższych. Pracownicy naukowi, szczególnie dużych uniwersytetów, odczuwają nasilającą się presję środowiska, dlatego, że awans i uzyskanie funduszów na badania uzależnione jest od postępów w pracy naukowej. Zdarza się często, że wykładowcy muszą wybierać między nauczaniem a swoimi badaniami oraz między swoimi instytucjami a swoimi dziedzinami wiedzy. Istnieją również spory na temat włączenia wykładowców i studentów w proces podejmowania najważniejszych decyzji, jakie zwykle należały do władzy administracyjnej. Obserwuje się coraz większą potrzebę dokładnego określenia, w jaki sposób szkoły wyższe przyczyniają się do intelektualnego, kulturalnego, społecznego i osobistego rozwoju studentów. Wreszcie, zmieniła się sytuacja ekonomiczna i wiele instytucji musi nauczyć się lepiej funkcjonować mimo mniejszych środków finansowych. Wiele z tych problemów znajduje się w centrum zainteresowania odpowiednich władz, ale znalezienie rozwiązania nie jest łatwe.

Relacje o stosowaniu przez uczniów przemocy wobec kolegów lub nauczycieli są coraz częstsze. Uczniowie szkół w centrach miast przynoszą niekiedy na zajęcia noże, rewolwery i inną broń. Nasila się zjawisko narkomanii: narkotyki sprzedawane są zarówno w szkole, jak i poza nią.

Oczywiście, problemy te nie występują wyłącznie w szkołach. Wzrost przemocy wśród młodzieży jest jedynie odbiciem znacznego nasilenia się przemocy w całym społeczeństwie. Do tej pory uważano, że instytucja szkoły jest odporna na te problemy. Dzisiaj wiadomo już, że jest inaczej.

Zmiana stosunku do władzy w konsekwencji ruchów społecznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wpłynęła na to, że posłuszeństwo w rodzinach i szkołach rzadko jest egzekwowane. Również dzisiaj na koszulkach bawełnianych i nalepkach można zobaczyć hasło: Question Authority (Nie daj się władzy). Coraz bardziej jednak jest oczywiste, że kluczem do sukcesu w walce z przemocą jest ustalenie wyraźnych celów i egzekwowanie posłuszeństwa w sposób stanowczy, lecz jednocześnie wyrozumiały (Burns, 1985).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.