Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Szybki rozwój gerontologii

Kilka przyczyn wpłynęło na dość szybki rozwój gerontologii: a) Postępy medycyny unaoczniły z całą wyrazistością problemy zdrowia fizycznego i psychicznego w późnym wieku dojrzałym i w okresie starości (22). b) Indywidualne osiągnięcia w zakresie badań nad specyfiką procesu starzenia się stały się bodźcem dla podjęcia prac bardziej systematycznych (23). c) Badania demograficzne i ekonomiczne wykazały, iż zmiany w strukturze wieku ludności mogą być przyczyną poważnych trudności społecznych i finansowych (24 – – 29). d) W periodykach naukowych pojawiła się duża liczba doniesień z badań nad starością. W roku 1945 Towarzystwo Gerontologiczne w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło wydawanie pisma „The Journal of Gerontology”. Publikowane są w nim wyniki badań z zakresu biologii i medycyny klinicznej, psychologii i nauk społecznych oraz omawiane zagadnienia dotyczące opieki społecznej: zawiera ono także artykuły informujące o działalności towarzystw gerontologicz- nych w innych krajach i wartościową bibliografię aktualnej literatury periodycznej (30). W Europie czasopismo naukowe „Gerontologia” zaczęło ukazywać się w 1956 r. (31). e) Powstało Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne, organizowane są międzynarodowe kongresy, na których naukowcy z różnych krajów przedstawiają i omawiają wyniki swych prac’ (32). f) W wielu krajach działają organizacje, zajmujące się problematyką starzenia się, przy czym należy je odróżnić od stowarzyszeń społecznych, które opiekują się ludźmi starymi i niedołężnymi (33-36). g) Uznanie gerontologii za odrębną dziedzinę badań naukowych prowadzi do wydzielenia tych zagadnień w publikacjach periodycznych, zamieszczających wyciągi z bieżącej literatury i aktualną informację naukową (37 – 41). The Forest Park Foundation w USA wydała w 1951 r. specjalistyczną Bibliografię Gerontologii i Geriatrii (A Classified Bibliography of Gerontology and Geriatries): obszerne uzupełnienia ukazały się w 1957 i 1963 r. Selekcję i klasyfikację informacji przeprowadził dr N. W. Shock (42 – 44). Łatwość korzystania vz właściwej literatury oszczędza pracownikom naukowym ogromną ilość czasu. W ostatnich latach ukazały się podręczniki z zakresu różnych zagadnień z tej dziedziny (45-51).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.