Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Treść struktury zdolności

Warto dodać, że schemat struktury zdolności matematycznych odnosi się do zdolności matematycznych uczniów. Bez specjalnych badań trudno stwierdzić, o ile ogólny jest ten schemat zdolności matematycznych, w jakiej mierze można go zastosować do całkowicie ukształtowanych uzdolnionych matematyków.

Oczywiście, konkretna treść struktury zdolności w dużym stopniu zależy od metod nauczania, ponieważ struktura ta powstaje w procesie nauczania. Jednak składniki wyodrębnione przez nas muszą wchodzić w skład tej struktury niezależnie od sytuacji. Przecież nie sposób sobie wyobrazić, żeby w jakimkolwiek systemie nauczania w strukturze zdolności matematycznych zabrakło zdolności uogólniania lub pamięci matematycznej.

W czasie analizy schematu struktury uzdolnienia matematycznego możemy zauważyć, że w charakterystykach percepcyjnego, intelektualnego i pamięciowego aspektu działania matematycznego występują te same cechy. Na przykład sformalizowane spostrzeganie zadania to spostrzeganie uogólnione, zredukowane i plastyczne: pamięć matematyczna to pamięć do uogólnionych, zredukowanych i plastycznych układów. Skoro mówimy o sformalizowanej (i uogólnionej) percepcji warunków zadania, to można również mówić o sformalizowanym (uogólnionym) rozwiązaniu i sfomalizowanym (uogólnionym) zapamiętywaniu. Dlatego też szczegółowy schemat struktury można przedstawić w innej, nader zwięzłej formule: uzdolnienie matematyczne charakteryzuje uogólnione, zredukowane i plastyczne myślenie w zakresie stosunków matematycznych, symboli i oznaczeń matematycznych oraz matematyczny typ umysłowości. Konsekwencją tej właściwości myślenia matematycznego jest zwiększona szybkość przeróbki informacji matematycznej (wskutek uogólnienia i zredukowania obszerna informacja jest zastępowana zwięzłą) i stąd oszczędność sił nerwowo-psychicznych (patrz również Taylor i Barron, 1963). W terminach psychologii asocjacyjnej można to sformułować w następujący sposób: zdolności matematyczne są to zdolności do tworzenia uogólnionych, zredukowanych, plastycznych oraz odwracalnych skojarzeń i ich układów w oparciu o materiał matematyczny. Wymienione zdolności w różnym stopniu przejawiają się u uczniów zdolnych, przeciętnych i niezdolnych. W przypadku uczniów zdolnych te skojarzenia w pewnych sytuacjach powstają „natychmiast”, po minimalnej liczbie ćwiczeń, w przypadku uczniów niezdolnych – powstają z trudem. Dla uczniów przeciętnych niezbędnym warunkiem stopniowego kształtowania takich skojarzeń jest system specjalnie opracowanych ćwicżeń, trening.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.