Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

TYPY SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE CZ. II

Skąd to pochodzi? „Ludzie zabawy” w przeciwieństwie do .„ludzi pracy” to ci, których warunki życiowe w ich dzieciństwie i młodości tak się układały, że !nie musieli oni oddawać się żmudnej pracy, dajmy na to fizycznej, lecz mieli czas wolny na różnego rodzaju zajęcia swobodne, zabawy, gry, dyskusje koleżeńskie, wycieczki itd. W tych warunkach umysł ich nabiera swoistych nawyków i postaw, które utrzymują się już potem na stałe i pozwalają z ich sposobu zachowania się w pewnych sytuacjach domyślić się, po jakiej drodze kształtowała się ich osobowość. Mianowicie cechuje ich stała tendencja do szukania problematyki, do swobodnego dyskutowania, do traktowania pewnych rzeczy na niby itd. „Człowiek pracy” natomiast tych tendencji nie posiada, ma on skłonność wypełniania czasu określonymi zajęciami, które uprawia w sposób systematyczny, traktując je na serio i nie uważając ich za rodzaj przeszkody w swobodnym kształtowaniu zajęć zależnie od chwilowych nastrojów czy zainteresowań.

Przytoczyliśmy w ten sposób pewne dane dotyczące typologii społecznej Znanieckiego. Nie mamy tu możliwości wdawać się w szczegółową analizę krytyczną tej koncepcji, jakkolwiek cechuje ją niewątpliwie duża dowolność. Poza tym nasuwa się zasadnicze zastrzeżenie, że nie jest rzeczą słuszną dzielić ludzi na pewne kategorie na podstawie jakichś cech, które powstają w określonych warunkach i mogą zmienić się, gdy te warunki ulegną zmianie. Natomiast Znaniecki zdaje się ujmować sprawę tak, jakoby wyróżnione przez niego typy znamionowały poszczególnych ludzi w sposób stały i niezmienny. Wiadomo, iż psychologia radziecka z pewnym niedowierzaniem odnosi się do wszelkich typologii, które miałyby obejmować całą osobowość człowieka, słusznie obawiając się, że podziały takie łatwo stają się sztuczne. Osobowość człowieka jest zjawiskiem zbyt skomplikowanym i bogatym, by można je było wciskać w schematy o dość prymitywnej strukturze. Mimo tych zastrzeżeń wydaje się, iż punktem wyjścia typologii Znanieckiego są pewne obserwacje trafne i przenikliwe i że otwierają one ciekawe perspektywy na źródła i drogi formowania się osobowości ludzkiej. I to są właśnie względy, dla których poświęciliśmy owej typologii nieco miejsca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.