Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Umiejętność zapamiętywania dowolnego

Analogiczne badania D. M. Majanc nad zdolnością zapamiętywania i reprodukowania materiału słownego przez uczniów kl. II i IV dały podobne wyniki. Reprodukcja par wryrazów jest lepsza niż reprodukcja pojedynczych wyrazów. Dla uczniów np. klas II średnia reprodukowanych par słów wynosiła 4, pojedynczych słów-1,3. Przy pokazie zaś pierwszego słowa każdej pary liczba słów reprodukowanych gwałtownie wzrastała (średnia wynosiła 11,8), co wyraźnie wskazuje na ustalenie się znaczeniowego związku między słowami tworzącymi parę.

Te i inne badania wskazują, iż materiał, którego sens logiczny jest uchwytny i jasny dla początkujących uczniów, zapamiętywany jest prżez nich lepiej niż taki, który związków znaczeniowych nie posiada, i że zjawisko to (i prawidłowość) obserwuje się także w wieku przedszkolnym. Oczywiście, pod wpływem nauki szkolnej, rozszerzania się doświadczeń i rozwoju myślenia, dzieci uczą się wykrywania I ustalania związków logicznych w coraz to szerszym zakresie, co wywiera wpływ na ich uczenie się i sposoby zapamiętywania (Smirnow, 1959, s. 284-287).

Szczególną rolę w rozwoju bóżnych właściwości pamięci odgrywa umiejętność zapamiętywania dowolnego. Badania nad zapamiętywaniem mimowolnym I dowolnym i ich efektywnością przeprowadził m.in. w szeroko zakrojonych .eksperymentach P. I. Zinc z en ko49. Badaniami objął uczniów kl. II, IV, VI, VIII i X. Stawiał on osoby badane wobec różnych wariantów tego samego zadania. Polecał uczniom możliwie najlepiej zrozumieć odczytywany tekst, tak aby mogli go porównać pod względem trudności, jakie nastręcza w rozumieniu, z innym, który rzekomo miał być podany później. Teksty czytane były przez osoby badane w różnych warunkach, ale zawsze czytane były po trzy razy. W pierwszym przypadku teksty były po prostu czytane przez osoby badane trzy razy: w drugim proponowano, by w celu lepszego rozumienia skorzystano z gotowego planu: w .trzecim polecano ułożyć plan samodzielnie. W poszczególnych wypadkach (w celu zbadania efektywności mimowolnego i dowolnego zapamiętywania) polecano jak najlepiej zapamiętać dany tekst. W badaniach stosowano 3 rodzaje tekstów: narra- cyjny, opisowy i objaśniający.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.