Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

UWRAŻLIWIANIE RESZTEK SŁUCHU

Percepcja zjawisk akustycznych jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci. Dlatego w rewalidacji dzieci z wadą słuchu dużo miejsca poświęca się wychowaniu słuchowemu, które wprowadza je w świat dźwięków. Umożliwia im to w przyszłości porozumiewanie się za pomocą mowy dźwiękowej. Do realizacji tego celu pomocniczym narzędziem może stać się muzyka. Wykształcenie prawidłowego rytmu mowy, akcentu, intonacji i innych elementów prozodycznych mowy jest najskuteczniejsze, gdy wykorzystamy muzykę. Nie jest rzeczą łatwą zapoznanie dziecka niesłyszącego z muzyką. Do tego celu może posłużyć metoda akustyczno-wibracyjna profesora Y. Schiftana, która umożliwia odbiór muzyki zarówno przez zmysł słuchu, jak i dotyku. Badane przeze mnie dzieci słabo słyszące postrzegały słyszane dźwięki w słuchawkach i odbierane wibracje jako „coś” identycznego. Niewątpliwie dzięki dwukanałowej percepcji muzyki dzieci te lepiej ją odbierały, a muzyka w ten sposób percypowana stała się jeszcze skuteczniejszym narzędziem możliwym do zastosowania w pracy z dziećmi z wadą słuchu. Uwrażliwianie resztek słuchu, nauka mowy dźwiękowej, a także modyfikowanie zachowania, rozwój osobowości, przygotowanie do życia w społeczeństwie – to tylko kilka z wielu celów wychowania dzieci niesłyszących. Dzięki muzyce, jej głębokiemu, bezpośredniemu oddziaływaniu jest możliwe kształtowanie postaw i zachowań człowieka. (…)

Stosowanie muzykoterapii akustyczno-wibracyjnej jest możliwe w zakresie kształtowania słuchu, głosu i mowy dzieci z wadą słuchu. Musica Medica umożliwia osobie z wadą słuchu odbieranie zjawisk akustycznych oraz wibracyjnych przy jednoczesnym kontakcie z muzyką. Zjawiska akustyczne odgrywają w rozwoju człowieka ogromną rolę – dostarczają informacji o środowisku i zachodzących w nim zjawiskach, wpływają na rozwój funkcji poznawczych człowieka. Dlatego w pracy z dziećmi z wadą słuchu prowadzi się ćwiczenia, które mają na celu rozwijanie resztek słuchu, podniesienie progu wrażliwości na zjawiska dźwiękowe i mowę ustną, wyrobienie nawyku posługiwania się słuchem, nauczanie poprawnej mowy dźwiękowej. Przeprowadzone przez mnie badania potwierdzają hipotezę o możliwości zastosowania seansów Musica Medica w celu podniesienia wrażliwości słuchowej oraz w doskonaleniu mowy dźwiękowej dzieci słabo słyszących. Dzieci lepiej wykonywały ćwiczenia polegające na odbiorze mowy dźwiękowej słuchem. Zastosowanie systemu Musica Medica pozwala na kształtowanie wrażliwości słuchowej, umuzykalnienie konieczne do uzyskania melodyjności wypowiedzi, koordynację rytmów wewnętrznych człowieka z rytmem muzyki, co ma wpływ na kształtowanie właściwego rytmu mowy. (…)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.