Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Wada pomiaru inteligencji dzieci

Najistotniejsza wada pomiaru inteligencji dzieci polega na tym, że zarówno normy rozwoju umysłowego dla danego wieku, jak i indywidualne odchylenia od tych norm określa się za pomocą metody, której wyniki w decydującym stopniu zależą od środowiska dziecka, od stopnia przygotowania dziecka do badań tego typu. Na ten fakt niejednokrotnie już zwracano uwagę.

Chcielibyśmy jednak podkreślić co innego: nawet gdyby można było uwzględnić w rozwiązywaniu zadań testowych właściwości myślenia związane z wiekiem i wyrównać dzieci z punktu widzenia podstawowych warunków środowiskowych i wychowawczych, to czy można by było przyjąć, że niezgodność między poziomem rozwoju dziecka i jego wiekiem świadczy o pewnej stałej charakterystyce możliwości dziecka, właściwej mu również w przyszłości? Z tego punktu widzenia jeszcze nie omawiano należycie bezpodstawności testów uzdolnień dzieci.

Oczywiście, nie wzbudza wątpliwości konieczność uwzględniania wieku w tych przypadkach, gdy mówi się o przejawianiu się zdolności dziecka. Lecz dzieci różnią się zarówno co do tempa, jak i co do równomierności zmian rozwojowych związanych z wiekiem. Nawet mając pewność, że poziom rozwoju umysłowego osiągnięty w określonym wieku jest głównie związany z „warunkami wewnętrznymi”, pytamy, czy przesądza to o poziomie dalszego rozwoju umysłowego? Prawdopodobnie nie, ponieważ tempo wzrostu może się zmienić, zaś wraz z osiągnięciem dojrzałości czynniki wzrostowe jako takie przestaną działać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.