Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Warunki dla pomyślnego rozwoju emocjonalnego

L. D. Crow i A. Crow podają w swej pracy (1956, s. 161-162), w formie opisowej, normy prawidłowego zachowania się emocjonalnego. Normalna i zdrowa pod wzglądem emocjonalnym osoba posiada dobrą opinią o sobie. Nie neguje ani nie przecenia swoich możliwości. Dostrzega możność doskonalenia siebie i to ją mobilizuje. Foczucie humoru i względnie obiektywne widzenie siebie pozwala jej pogodnie patrzeć na własne potknięcia. Widzi absurdalność wielu ludzkich sytuacji, nie gardzi jednak innymi za ich głupotę lub słabość, które powodują takie sytuacje. Jest zadowolona, że przebywa W otoczeniu innych ludzi i odnosi się do nich z poważaniem bez względu na to, czy je lubi, czy nie. Odrzuca wszelkie uprzedzenia i nie rości sobie pretensji, by być sędzią w pewnych sytuacjach życiowych. Może lub czasem musi wyrażać dezaprobatę z powodu tego, co robią inne osoby, jeśli istnieje obowiązek czynienia tego. Chociaż lubi pracować, bawić się i współpracować z innymi, nie czuje się samotną, gdy jest sama. Opinie innych osób, jeśli nawet nie są zbyt aprobujące, nie wprowadzają jej w panikę. Rozważa krytykę własnej osoby możliwie obiektywnie, starając się zrozumieć argumenty innych i wykorzystać je do własnej poprawy, nie czuje przy tym pretensji do osoby krytykującej. Posiada swoją filozofię życia, ułatwiającą jej właściwe postępowanie, ocenę świata, planowanie przyszłości itp.

Niektórzy psychologowie usiłują sformułować dyrektywy wskazujące, jak wytwarzać warunki dla pomyślnego rozwoju emocjonalnego i jak zapobiegać powstawaniu zaburzeń w okresie dorastania. K. C. Garrison (1965, s. 118 – 119) zwraca uwagę, iż podstawowym warunkiem normalnego rozwoju emocjonalnego jest uczestnictwo w życiu społecznym, przy czym uczestnictwo to powinno być dostosowane do poziomu dojrzałości jednostki. Innym ważnym warunkiem jest w ł a ś c i w e kierownictwo, przyjazne i pełne zrozumienia dla właściwości dorastającego. Nauczyciele w szkole mają również możność wpływania na rozwój emocjonalny uczniów, jeśli np. świadomie dążą do unikania sytuacji wywołujących pobudzenie emocjonalne u uczniów, informują uczniów o reakcjach uczuciowych i ich znaczeniu w życiu, jeśli wreszcie zabiegają o stworzenie odpowiednich warunków pracy w szkole, zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.