Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Większość ludzi starych jest względnie dobrze przystosowana

Liczba ludzi po sześćdziesiątce, którzy wy magają opieki instytucjonalnej, obejmuje prawdopo dobnie mniej niż 5°/o. Znacznie większa jest liczb tych, którym potrzebna jest pomoc lekarska, psychia tryczna i socjalna. Wraz ze wzrostem wieku zwiększ się wprawdzie procent samobójstw i chorób psychicz nych, jednak większość ludzi starych nie jest aż ta’ niezadowolona i sfrustrowana, jak to sobie wyobrażaj młodzi. Starzenie się jest jednym z naturalnych zja wisk życia i większość ludzi przystosowuje się d niego.

Rola kobiety jest zwykle uzupełniająca w stosunk do roli mężczyzn, a problemy przystosowania w podeszłym wieku mogą być rozwiązywane według po dobnych wzorów „wycofywania się”. Proces ten moż jednak przebiegać łagodniej ze względu na to, że ko biety, z wyjątkiem kobiet samotnych, nie muszą przy stosowywać się do nagłego przejścia na emeryturę. Problem do rozwiązania może natomiast stanowić to, że mąż zaczyna spędzać w domu cały swój czas. Kobieta, kolejno jako córka, żona, matka, babka lub kuzynka bierze stale udział w sprawach rodziny (6) i chociaż zmieniają się formy tego udziału, jest on zawsze bardzo wiążący. Sytuacja mężczyzny w rodzinie, jego prestiż i autorytet zależy od jego pracy zawodowej i możliwości zapewnienia środków materialnych, toteż moment przejścia na emeryturę także i z tego powodu oże być dla niego trudny. Zamiast kontaktów koleżeńskich związanych z pracą następuje zwiększenie bowiązków rodzinnych i udziału w pracy domowej, rzy zakupach i opiece nad dziećmi. Kobiety, jeśli na- et pracują zawodowo, są ściśle związane z rodziną i krewnymi. Stale trwające – bez względu na wiek – zajęcia domowe i ustalone wzory stosunków z innymi ludźmi, a zwłaszcza z krewnymi, stwarzają sytuacje, które nie wymagają nagłej zmiany przystosowania się. Zmiana taka jest natomiast niezbędna dla wdów w wieku średnim bądź starszym oraz dla kobiet, których dzieci opuszczają dom rodzinny. W większości przypadków otrzymują one pomoc ze strony dzieci, a także krewnych swoich lub męża, albowiem wyjście z kręgu rodzinnego nie następuje tak często, jak wycofanie się z innych kręgów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.