Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Wpływ na rozwój dziecka przez odpowiednie nauczanie

Ten pobieżnie przez nas zarysowany tok rozwoju problematyki badawczej, podejmowanej przez czołowych przedstawicieli radzieckiej psychologii rozwojowej i pedagogicznej, ukazuje coraz wyraźniejsze i coraz bardziej konkretne ujmowanie w treści badań i w ich metodologii’-wzajemnego powiązania podstawowych czynników rozwoju: jego podstaw anato- miczno-fizjologicznych, własnej aktywności i działalności dziecka, społecznych uwarunkowań rozwoju i zamierzonych oddziaływań wychowawczych. Ten ostatni czynnik jest coraz pełniej oświetlany w latach pięćdziesiątych w badaniach różnych zespołów psychologicznych, o których ostatnio mówiliśmy.

Toteż węzłowym problemem w psychologii dziecka staje się w latach sześćdziesiątych zagadnienie wpływania na rozwój przez odpowiednie organizowanie procesu nauczania. Tendencja ta zarysowała się bardzo wyraźnie w psychologii amerykańskiej (por. rozdz. II, B), jednak w Związku Radzieckim badania Z tego zakresu nabrały specjalnego rozmachu. Rozpoczęte w Moskwie, obejmują one całe klasy szkolne i realizowane są obecnie w postaci eksperymentów naturalnych w wielu szkołach na terenie Kraju Rad. Opierają .się na zmianach treści i metod nauczania oraz opracowywaniu nowych programów szkolnych przy czynnym, często przodującym Udziale psychologów. Eksperymenty te prowadzone są przez rozmaite zespoły badawcze, różniące się założeniami teoretycznymi i formułowanymi na ich podstawie celami badań.

Psychologów dziecięcych interesują możliwości poznawcze uczniów i ich pełniejsze wykorzystanie, specjalistów z zakresu psychologii pedagogicznej- przede wszystkim sam proces przyswajania przez uczniów treści nauczania, dydaktyków zaś–sprawdzanie skuteczności proponowanego systemu nauczania (por.-N. A. Mienczinska, 1972). Tym ostatnim problemem zajmuje się od wielu lat kierowany przez L. W. Z a n k o w a187 zespół w Instytucie Teorii i Historii Pedagogiki. Natomiast dwa pierwsze reprezentowane są przez szeroko znane eksperymenty D. B. Elkonina i W. W. Dawydowa168 oraz N. A. Mienczinskiej189 i ich współpracowników w Instytucie Psychologii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.