Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

WPŁYW SEANSÓW MUSICA MEDICA NA POZIOM LĘKU JAWNEGO

Badano troje studentów – mężczyznę w wieku 26 lat i dwie 25-letnie kobiety – z objawami wysokiego poziomu lęku jawnego. Badania trwały od 5 grudnia 2000 r. do 1 marca 2001 r. dwa razy w tygodniu, czas trwania seansów: 30-45 minut.

Zastosowano kwestionariusz – „Skalę Jawnego Niepokoju” J. Taylor i dodatkowo – wywiad ontogenetyczny z matkami badanych osób. Im wyższy był stan początkowy poziomu lęku jawnego, tym bardziej jego poziom obniżał się po zastosowaniu Musica Medica.

Praca dotyczy zagadnienia lęku, a także – metody Musica Medica, która jest stosowana jako forma leczenia i niwelowania skutków wywołanych przez sytuacje lękotwórcze. We współczesnym świecie człowiek coraz częściej przeżywa stany przeciążenia fizycznego i psychicznego oraz napotyka coraz więcej trudności w wypełnianiu codziennych obowiązków i zadań. Do frustracji prowadzi między innymi niemożność aktywnego korzystania w pełni z postępów wiedzy i techniki. Ocenia się, że około 25% osób zdrowych fizycznie przeżywa lęk w jakimś okresie swego życia, a 5-10% cierpi na zaburzenia lękowe.

Stany nadmiernego pobudzenia i napięcia są źródłem zakłóceń homeostazy zmuszających organizm do krańcowego uruchamiania mechanizmów obronnych i kompensacyjnych. Obniżenie odporności biologicznej organizmu, wskutek przeciążenia sfery psychicznej i fizycznej, może się nasilać i utrwalać patologiczne odruchy warunkowe utrudniające przywrócenie zachwianej równowagi psychofizycznej i emocjonalnej, przejawiające się przeważnie w postaci nerwicy lękowo-depresyjnej i poczucia mniejszej wartości lub zaburzeń psychosomatycznych. Człowiek zaplątany w skomplikowaną sieć własnego lęku szuka sposobów ucieczki przed nim.

Jedną z metod radzenia sobie z lękiem jest stosowana od niedawna muzy- koterapia. Muzyka stanowi środek wyrażania odczuć i emocji. Jest ona nie tylko odbiciem osobowości człowieka, lecz także sumą procesów neurofizjo- logicznych kompozytora i wykonawcy. Dlatego też można powiedzieć, że osoba poddana działaniu muzyki i jej wibracji otrzymuje niejako transfuzje bodźców akustycznych i dotykowych (somatosensorycznych), stanowiących odzwierciedlenie podstawowych rytmów organizmu człowieka. Dostrojenie pacjenta do tych rytmów prowadzi do miłego, spokojnego rozluźnienia.

Praca powstała w wyniku moich zainteresowań, jako przyszłego pedagoga, problematyką sposobów radzenia sobie z lękiem. Moje zainteresowanie skupiło się przede wszystkim na muzykoterapii, a dokładniej – na opracowanej przez prof. Y. Schiftana nowej metodzie leczenia Musica Medica.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.