Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Wskaźniki relacji rodzinnych u rodziców

Ojcowie Matki wskaźniki istnienie brak brak możliwości określenia istnienie brak brak możliwości określenia suma % suma % suma % suma % suma % suma % dobra komunikaq’a 5 16,7 25 83,3 0 0 17 56,7 13 43,3 0 0 wskaźniki suma % suma % suma % suma % suma % suma % zła komunikacja 17 56,7 13 43,3 0 0 4 13,3 26 86,7 0 0 współdziałanie całej rodziny 9 30 21 70 0 0 8 26,7 22 73,3 0 0 wyraźne podsystemy rodzice-dzieci 22 73,3 8 26,7 0 0 25 83,3 5 16,7 0 0 koalicja matka-dziec- ko chore 1 3,3 28 93,3 1 3,3 0 0 30 100 0 0 koalicja matka-dziec- ko zdrowe 1 3,3 28 93,3 1 3,3 0 0 30 100 0 0 koalicja ojciec-dziec- ko chore 0 0 29 96,7 1 3,3 0 0 30 100 0 0 koalicja ojciec-dziec- ko zdrowe 0 0 29 96,7 1 3,3 0 0 30 100 0 0

W rysunku wyróżniłem wskaźniki dobrej i złej komunikacji. 57% matek (17% ojców) ujawnia cechy wskazujące na dobrą komunikację. Również dużo więcej ojców (57%) niż matek (13%) nie potrafi właściwie komunikować się.

Zbliżona do siebie liczba rodziców (ok. 30%) zaznacza na rysunku współdziałanie całej rodziny. W 70% rysunków postacie ludzkie stoją obok siebie, nie podejmują wspólnej aktywności. Na wielu rysunkach rodzice przedstawiają wspólne wakacje, odpoczynek, jednak każde z członków rodziny zajęte jest czymś innym.

Blisko 27% ojców (17% matek) zaciera różnice między podsystemami rodziców i dzieci. Zaburzone granice między podsystemami mogą być spowodowane sytuacją chorobową wynikłą w czasie pobytu dziecka w szpitalu, gdy w większości przypadków dzieci chore kontaktowały się przede wszystkim z matkami, natomiast dzieci zdrowe w bardzo wielu przypadkach przez wiele miesięcy przybywały najczęściej w towarzystwie dalszej rodziny bądź tylko ojców. Żadna z matek nie zaznacza w swoich rysunkach wskaźników koalicji w rodzinie. Tylko jeden ojciec podkreśla szczególną jedność dzieci z matką. Odrębność ta ma charakter koalicji, ponieważ jest skierowana przeciwko niemu samemu.

Ojcowie Matki wskaźniki istnienie brak brak możliwości określenia istnienie brak brak możliwości określenia suma % suma % suma % suma % suma % suma % waloryzacja 3 10 27 90 0 0 4 13,3 26 86,7 0 0 dewaloryzacja 2 6,7 28 93,3 0 0 2 6,7 28 93,3 0 0 pominięcie 1 3,3 29 96,7 0 0 0 0 30 100 0 0

Lepsze przedstawienie siebie (waloryzacja) na tle rodziny ujawnia się w czterech przypadkach u matek (13%) i w trzech u ojców (10%), natomiast tylko dwie matki i dwóch ojców dewaloryzuje siebie. Tylko w jednym przypadku we wszystkich badanych rodzinach ojciec pomija siebie w rysunku. Generalnie wskaźniki sposobu przedstawiania siebie na tle rodziny nie różnią się u matek jak i u ojców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.