Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

WSTĘPNA FAZA ROZWOJU MOWY CZ. II

W centrum zainteresowań fizjologów i psychologów znajdują się takie zagadnienia, jak: 1) fizjologiczni mechanizmy procesu uogólniania, 2) rozwój zdolności różnicowania sygnałów słownych, 3) znaczenie poszczególnych analizatorów i ich wzajemnych związków dla rozwoju mowy dziecka, 4) rozwój słowa jako „sygnału sygnałów”.

W badaniach nad przykładowo wymienionymi wyżej i wielu innymi zagadnieniami posługiwano się przeważnie eksperymentami laboratoryjnymi. Są one niezwykle pracochłonne i żmudne, a otrzymane wyniki pozwalają’wyjaśnić niekiedy zaledwie drobny wycinek bogatej problematyki rozwojowej. Toteż pomimo olbrzymiego wysiłku, badawczego, wiele jeszcze zjawisk trzeba zbadać i wyjaśnić, -aby zrozumieć w pełni mechanizmy rozwoju mowy dziecka.

N. J. Krąsriogorski (1954) rozpatruje mechanizm rozwoju mowy dziecka w świetle współdziałania poszczególnych analizatorów, wśród, których duże znaczenie przypisuje analizatorowi ruchowemu mowy. Krasnogorski uważa za Pawłowem, że podstawą pierwszego układu sygnałowego jest działalność całego zespołu analizatorów, odbierających różnorakie bodźce ze świata otaczającego. Analizator ruchowy odbiera podrażnienia z mięśni, ścięgien i stawów i należy do tzw. analizatorów wewnętrznych: ściśle z nim. jest powiązany analizator ruc-howy mowy, właściwy tylko człowiekowi, odbierający podrażnienia z narządów mowy- Analizator ruchowy posiada zarówno komórki kinestetyczne, jak i efektorowe. Między tymi dwoma rodzajami komórek wytwarzają się powiązania jeszcze w okresie płodowym. Powiązania między komórkami kinestetycznymi i efektorowymi w obrębie analizatora ruchowego mowy wytwarzają się w toku rozwoju ontogenetycz- nego. Związki owe oraz związki wytwarzające się między analizatorem ruchowym mowy i wszystkimi innymi analizatorami są – zdaniem Kra- snogorskiego – podstawą rozwoju drugiego układu sygnałów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.