Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Wytwarzanie się pojęć – kontynuacja

Późniejsze badania, – prowadzone przez różnych psychologów, m.in. przez S. Szumana (1947), wykazały, że wymienione właściwości myślenia magicznego są charakterystyczne przede wszystkim dla dzieci młodszych, mniej więcej do 4 lat, i łączą się z ich brakiem doświadczenia i wiedzy o świecie. Krytykowano również metodę kliniczną (eksploracyjną) Piageta zarzucano mu, że stawia dziecko jakby w sytuacji bez wyjścia, prowokując je do rozstrzygania zbyt trudnego problemu, nie dostosowanego do jego wieku i poziomu umysłowego M. Trzeba wszakże zauważyć, że wśród pytań zadawanych przez dzieci osobom dorosłym znajdujemy często podobne kwestie, tzn. dzieci nurtują zagadnienia „poważne”,, związane np. z obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie.

Animizm dziecka ma szczególny charakter. Do pewnego wieku utożsamia ono życie z ruchem: żywe jest to, co porusza się. Niektóre przedmioty w opinii dżiecka. są -obdarzone obiema własnościami: są żywe, gdy znajdują się w ruchu, a nieżywe — kiedy ich ruch ustaje. Tak więc świeca jest żywa, gdy świeci, a martwa-—gdy gaśnie, rower jest żywy, gdy je- dzie, zegarek — gdy chodzi. Pod koniec wieku przedszkolnego dzieci.przeważnie nie przypisują już cech życia przedmiotom wprowadzanym w ruch. z zewnątrz, uważają natomiast za żywe ciała niebieskie, takie jak: Słońce, Księżyc, lub zjawiska przyrody, np. wiatr. Dopiero w młodszym wieku, szkolnym dzieci utożsamiają życie ze świadomością, z czuciem i dopatrują się tej cechy w świecie roślin i zwierząt, albo też przypisują ją tylko- człowiekowi i zwierzętom.

Mniemanie, że zwierzęta myślą i czują podobnie jak ludzie, utrzymuje- się u dzieci dość długo. W zabawach swobodnych dziecko odnosi się do- zwierząt jak do swych rówieśników i próbuje nawiązać z nimi bezpośredni kontakt. Taką postawę przyjmuje też niekiedy wobec zwierzątek-zaba- wek. W miarę upływu lat ten stosunek staje się jednak bardziej realistyczny. Tak więc na pytanie: „Czy zwierzęta rozumieją, co się do nich mówi?” odpowiedziało twierdząco 58% dzieci 4-letnich i 33% 5-letnich, ale tylko 7% dzieci 6-łetnich (Szuman, 1947). Z wiekiem zanikają też u dzieci wyjaśnienia artyficjalistyczne. Dłuższe lub krótsze utrzymywanie się w umyśle dziecka naiwnych i błędnych pojęć o świecie zależy

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.