Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Wzmocnienie a bodziec obojętny lub reakcja osobnika

Porównania uczenia się tymi dwoma sposobami – zilustrowanymi na przykładzie prostego różnicowania – wskazują, że wzmocnienia negatywne stosowane w sytuacji, gdy działają już wzmocnienia pozytywne, wywierają wpływ na efekty uczenia się. Często, aczkolwiek nie zawsze, powodują one, że uczenie się postępuje szybciej (Warden i Aylesworth, 1927, Włodarski i Mackiewiczowa, 1957). Wyniki licznych badań dowodzą jednak, że w sytuacji, gdy eksperymentator wypowiada słowo „dobrze” po reakcjach prawidłowych, brak takiej wypowiedzi po reakcji nieprawidłowej nabiera właściwości wzmocnienia negatywnego. Analogicznie brak wypowiedzi eksperymentatora po reakcji prawidłowej w sytuacji, gdy wypowiada on słowo „źle” po reakcjach nieprawidłowych, nabiera właściwości wzmocnienia pozytywnego. Efektywność określonego rodzaju wzmocnień zależy od wielu czynników, między innymi od właściwości rozwojowych osób uczących się (Meyer i Seidman, 1960, 1961).

Dawno stwierdzono, że efekty, jakie wywołuje wzmocnienie, zależą od jego odległości w czasie. Chodzi tu o odstąp czasu między wzmocnieniem a bodźcem obojętnym lub reakcją osobnika. Korzystne okazują się krótkie odstępy czasu, w związku z czym postuluje się stosowanie natychmiastowych wzmocnień. Informacje o zależności efektów uczenia się od odległości czasowej wzmocnienia pochodzą głównie z badań nad warunkowaniem u zwierząt. Opóźnienie wzmocnienia powoduje znaczne obniżenie szybkości uczenia się, przy czym już bardzo niewielkie opóźnienia, rzędu sekund, wpływają wyraźnie zakłócająco, sprawiając, że liczba połączeń niezbędnych do wytworzenia związku wzrasta gwałtownie. Charakterystyczne jest, że wzrost ów początkowo jest bardzo szybki i stopniowo maleje. Należy jednak podkreślić, że przy dłuższych odstępach czasu efekt wzmocnienia zbliża się do zera (Woodworth i Schlosberg, 1963: Hilgard i Marquis, 1968).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.