Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

ZAKRES PAMIĘCI BEZPOŚREDNIEJ

W przeprowadzonych dotychczas badaniach zakresu pamięci bezpośredniej stosowano różnorodny materiał. Najlepiej udokumentowane są dane dotyczące zapamiętywania cyfr, wykorzystywane w skalach testów inteligencji. W tych badaniach osobami badanymi często były dzieci już w wieku 2l/2 lat. Sposób, w jaki uzyskuje się omawiany wskaźnik, został opisany na s. 66. Jest nim najczęściej liczba elementów w najdłuższej serii, którą osoba badana odtwarzała poprawnie. Gdy mówimy o zakresie pamięci nie podając bliższego wyjaśnienia tego terminu, mamy na myśli ten właśnie wskaźnik.

Wyniki badań dotyczących zakresu pamięci bezpośredniej cyfr, przeprowadzonych w różnych populacjach osób normalnych, są bardzo zbliżone. Dziecko 2V2-letnie pamięta dwie cyfry, 3-letnie – trzy cyfry, 4-letnie – cztery cyfry, 7-letnie – pięć cyfr, 10-letnie – sześć cyfr (Woodworth i Schlosberg, 1963). Wraz z wiekiem dzieci zwiększa się zakres ich pamięci, chociaż zazwyczaj różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wieku nie są duże. Wzrost ten około 10 roku życia staje się coraz powolniejszy, aż około 13-15 roku życia stabilizuje się na poziomie 7 cyfr i później zmienia się już nieznacznie. Wskaźnik zakresu pamięci cyfr dla studentów wynosi około 8,5 cyfry (stanowią oni grupę wyselekcjonowaną ze względu na poziom rozwoju umysłowego – Hunter, 1963). Przy użyciu słów abstrakcyjnych uzyskuje się wskaźniki nieco niższe, a wzrost liczby zapamiętanych słów długo utrzymuje się na jednym poziomie i liczba ta wzrasta skokowo w 11-12 roku życia. Nasuwa się przypuszczenie, że nagły wzrost liczby reprodukowanych słów abstrakcyjnych związany jest z ich zrozumieniem, albowiem w tym właśnie czasie następuje zazwyczaj rozwój myślenia abstrakcyjnego (Kowalski, 1962: Żebrowska, 1966).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.