Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ

Zmiany społeczne zachodzą również w wyniku dyfuzji – przenikania cech kulturowych z jednego społeczeństwa do innego. Dyfuzja jest możliwa dzięki migracji, handlowi i podróżom między różnymi społeczeństwami. Może być również skutkiem podboju jednego społeczeństwa przez inne. W nowoczesnym świecie dyfuzja jest także rezultatem dostępności środków komunikacji (telefony, poczta, sieci kablowe, satelity, faksy, teleksy, komputery).

Z jednego społeczeństwa do innego przenikają zarówno materialne, jak i niematerialne cechy kulturowe. Takie wartości jak wolność czy demokracja upowszechniają się w taki sam sposób jak narzędzia czy broń. Na ogół jednak łatwiej rozprzestrzeniają się wytwory materialne: normy, wartości i przekonania, jako elementy struktury społecznej, wolniej przenikają do innych społeczeństw.

Czasem przyczyna zmian tkwi w strukturze społecznej. Marks twierdził, że głównym źródłem zmian jest klasowa struktura społeczeństwa. To źródło zmian wypływa również z innych rodzajów nierówności społecznej. Potencjalnym czynnikiem zmian społecznych są różnice między grupami rasowymi, etnicznymi i religijnymi, a także różnica płci. Niekiedy przyczyną zmian społecznych jest też konkurencja między dziedzinami gospodarki lub w ich obrębie, jak w przypadku państwowej polityki handlowej, która wspiera pewne gałęzie przemysłu (tekstylia) kosztem innych (cukrownictwo).

Zmiany społeczne mogą być również skutkiem zmian ludności. Szybki przyrost ludności zagraża trwałości zasobów społeczeństwa i wymaga zastosowania dostępnych środków zaradczych. Wymusza także zmianę wzorów życia społecznego. Wzrost liczby ludności w miastach zmienił powolny rytm życia w małych skupiskach miejskich w gorączkowe tempo życia w nowoczesnych miastach (patrz rozdz. 21). Wyż demograficzny, który zaczął się w latach czterdziestych, doprowadził do rozwoju instytucji edukacyjnych. Zbyt niski przyrost ludności może jednak w przyszłości zagrażać egzystencji społeczeństwa: może być zbyt mało pracowników, aby wyprodukować niezbędne zasoby.

Zmiany społeczne mogą być również wywołane radykalnymi zmianami ludności. Migracja z Północy na Południe Stanów Zjednoczonych doprowadziła do zmiany w składzie Kongresu (i w związku z tym w strukturze władzy poli- tycznej) i w rozdziale funduszów federalnych (a więc we władzy ekonomicznej). Podobnie, wcześniejsza liczna migracja czarnych Amerykanów z wiejskiego Południa do miast na Północy (patrz rozdz. 11) wywarła znaczący wpływ na stosunki rasowe i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych.

Istotne znaczenie mają też zmiany w składzie populacji Stanów Zjednoczonych pod względem wieku, a zwłaszcza zjawisko starzenia się społeczeństwa (patrz rozdz. 12 i 20). Wraz z większym politycznym wpływem grupy wyborców w starszym wieku zmienia się struktura systemu rent i emerytur.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.