Szukasz psychologa w Gliwicach? Nasz gabinet psychologiczny zapewni Ci pomoc!

Zmiany we wzajemnych stosunkach dziewcząt i chłopców

W miarę dorastania ulegają stopniowemu przeobrażeniu wzajemne stosunki między dziewczętami i chłopcami. Żeby mieć pełny obraz tych przeobrażeń, warto sięgnąć do schematu rysunkowego A. Scheinfelda przedstawianego często w podręcznikach psychologii rozwojowej współczesnych autorów amerykańskich (np. Crow, Crow, 1956, s. 236). Schemat ten obrazuje 7 stadiów w rozwoju wzajemnych stosunków między osobami różnych płci (patrz rys. 78).

I. W okresie niemowlęcym i poniemowlęcym (wiek 0-3 lat) dziecko jest zainteresowane tylko.sobą.

II. W okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 do 7 – 8 r.ż.) chłopcy i dziewczęta poszukują towarzystwa innych dzieci niezależnie od ich płci.

III. Mniej więcej od 8 do 10 r.ż. chłopcy wolą bawić się i przebywać w towarzystwie chłopców, dziewczęta – w towarzystwie dziewcząt.

IV. Wiek od 10 do 12 lat charakteryzuje się ostrym antagonizmem pomiędzy osobnikami różnych płci. Dziewczęta i chłopcy unikają się wzajemnie.

V. W wieku od 12 do 14 lat dziewczęta zaczynają interesować się chłopcami i starają się zwrócić na siebie ich uwagę. Chłopcy zaś nadal trzymają się z dala i przekładają towarzystwo chłopców.

VI. Między 14 a 16 r.ż. chłopcy zaczynają wykazywać zainteresowanie dziewczętami. Zaczynają tworzyć się’„pary”.

VII. Między 16 a 17 r.ż. żywe wzajemne zainteresowanie i chodzenie „parami” staje się zjawiskiem powszechnym.

Różnice widoczne w linii rozwojowej dziewcząt i chłopców wynikają stąd, iż dziewczęta dojrzewają pod względem płciowym przeciętnie o dwa lata wcześniej niż chłopcy, jakkolwiek do pełnej dojrzałości psychoseksualnej dochodzi, jak widzieliśmy, znacznie później.

Schemat powyższy przedstawia oczywiście ogólne prawidłowości rozwojowe grup płciowych. Indywidualne zachowanie się osobnika – Uwarunkowane wieloma, różnymi czynnikami – często odbiega od tego szablonu. Ponadto trzebá pamiętać, :że. schemat ten dotyczy przede wszystkim młodzieży amerykańskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.